• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Normy i normatywy zużycia materiałów pędnych i smarów - sprzęt morski : DTU-4.21.3.01
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Piękno
Magia wynalazków : o tym, jak połączyła nas stal, miedź dała głos, a krzem odmienił nasze umysły
Liberté, égalité et ? : pour un autre service national
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka działań wstępnych (bój spotkaniowy) : studium stanowiące rozwinięcie wykładów na I kursie w W.S.W. Częśc I
Brak okładki
Zadania taktyczne dla podstawowych jednostek broni. [Seria 3, Zeszyt 12
Brak okładki
Zadania taktyczne dla podstawowych jednostek broni. [Seria 7], Zeszyt 24
Brak okładki
Ustawodawstwo handlowe - przemysłowe - społeczne
Brak okładki
Zasady sztuki wojennej : wykłady wygłoszone w roku 1900 w Wyższej Szkole Wojennej
 
Biblioteka StratCom
Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : między teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : rozprawa doktorska
Wykłady z komunikacji społecznej
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Władza komunikacji
E-kultura : model i analiza kultury organizacji wirtualnych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem skażeń radiologicznych : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0
Rozpoznanie osobowe w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP : [rozprawa doktorska]
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
Zbrojny ruch oporu : studium teorii i praktyki działań nieregularnych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Pozapłacowe czynniki motywowania nauczycieli w ZSO nr 8 w Chełmnie : praca licencjacka
Brak okładki
Brak okładki
Organizacja miejsc tymczasowego zakwaterowania dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych : praca licencjacka
Brak okładki
Rozwój centrów logistycznych w Europie : praca licencjacka
Brak okładki
3 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego we Francji 1939-1940. Cz. 2
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Prospects for the rule of law in cyberspace
Brak okładki
Cybersecurity, privacy and data protection in EU law
Brak okładki
Surrogate warfare : the transformation of war in the twenty-first century
Brak okładki
From the Euromaidan to the hybrid war in the Donbass : an analysis of the ukraine crisis and the determinants of russian foreign policy
Brak okładki
Collaborative cyber threat intelligence : detecting and responding to advanced cyber attacks at the national level
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dowodzenie zgrupowaniami wojsk o składzie koalicyjnym w operacji frontowej (armijnej) w zakresie wymiany informacji, zwłaszcza przy zastosowaniu przez nieprzyjaciela bmr na wojska i obiekty tyłowe : (opracowanie teoretyczne)
Brak okładki
Plan przeprowadzenia gry wojennej nr 252/WLotn. : zwalczanie rakietowych i lotniczych środków przenoszenia broni jądrowej przez plmb : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Metody modelowania systemu obrony przeciwlotniczej wojsk operacyjnych
Brak okładki
Rys historyczny rozpoznania jako dyscypliny naukowej : problem naukowy pk. "Prognoza-4"
Brak okładki
Organizacja łączności obrony przeciwlotniczej armii w operacji zaczepnej : studium węzłowych problemów organizacji łączności OPL wojsk : rozprawa doktorska