• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe : status quo i perspektywy
Podstawy ekonomii
Mimowolne cyborgi : mózg i wojna przyszłości
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Bitwa o Midway : najważniejsza bitwa morska XX wieku
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : Studia Podyplomowe Wojskowej Służby Zagranicznej : kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalność: Dyplomacja współczesna, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Sztuki Wojennej
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Regulamin kursów w Akademii Sztuki Wojennej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Great Bear at war : the Russian and Soviet Army, 1917-present
Brak okładki
laws of robots : crimes, contracts, and torts
Cybercrime : eine Einführung
Brak okładki
Information technology law : the law & society
Enforcing cybersecurity in developing and emerging economies : institutions, laws and policies
 
Biblioteka StratCom
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Mediacje : teoria i praktyka
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Poczet wybitnych ekonomistów polskich XVIII-XX stulecia
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2012. Nr 1/2012
Brak okładki
System doskonalenia zawodowego oficerów a ich kompetencje ekonomiczne : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane problemy organizowania i funkcjonowania systemów łączności w brygadzie wielonarodowej : (materiały dyskusyjne pokonferecyjne)
Brak okładki
Rozkaz operacyjny nr 1 15 DZ
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Doskonalenie podsystemu zabezpieczenia technicznego i tyłowego działań bojowych dywizji lotnicta myśliwsko-bombowego : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Metodyka wypracowania decyzji dowódcy korpusu obrony powietrznej kraju podczas organizacji i prowadzenia działań bojowych : (wykład)
Brak okładki
Służba zdrowia wybranych państw Europy Zachodniej (oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej)
Brak okładki
roń chemiczna i wojska chemiczne w armiach NATO oraz zasady ich użycia" : [(skrypt)]
Brak okładki
Jednostki rozpoznawcze sił lądowych NATO : (organizacja, wyposażenie, możliwości i zasady użycia)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store