• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Polscy wynalazcy
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Kultura pokoju : kultura sieci
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Alone together : why we expect more from technology and less from each other
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Kognitywistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności : praca naukowo-badawcza : kod III.1.16.1.0 [III.1.16.1.0]
Logistyka wielonarodowa w procesie zabezpieczenia logistycznego kontyngentów wojskowych SZ RP uczestniczących w operacjach reagowania kryzysowego NATO
Związek taktyczny lotnictwa wojsk lądowych w operacji obronnej : rozprawa doktorska. Cz. 1
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działania nieregularne w operacjach na obszarze kraju : skrypt
Brak okładki
Uwarunkowania przewozu ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym : praca licencjacka
Brak okładki
Organizacja łączności brygady
Brak okładki
Narkomania a bezpieczeństwo społeczne w Polsce : rozprawa doktorska
Brak okładki
Kierowanie przygotowaniami obronnymi przez polskie ministerstwa spraw wojskowych i obrony narodowej (1936-2000) : (studium)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Brak okładki
Security in cyberspace : targeting nations, infrastructures, individuals
fifth domain : defending our country, our companies, and ourselves in the age of cyber threats
Brak okładki
changing face of warfare in the 21st century
Brak okładki
Cyber-security and information warfare
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Kształtowanie struktur przestrzennych gospodarki narodowej w aspekcie potrzeb obronnych
Brak okładki
Innowacyjne metody prowadzenia wykładu i seminarium w Akademii Sztabu Generalnego WP : (materiał na konkurs VII)
Brak okładki
Możliwości i sposoby wykorzystania ośrodka obliczeniowego w celu zwiększenia efektywności kształcenia podchorążych WSOWOPL (Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej) : rozprawa doktorska
Brak okładki
Organizacja łączności w systemie obrony terytorium kraju na obszarze powiatu : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Zarys rozwoju techniki łączności w wyniku rozwoju działań bojowych i dowodzenia wojskami
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store