• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
Konstytucjonalizacja wolności mediów, wolności wypowiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : kształtowanie przepisów konstytucyjnych i ustawowych
Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : standardy oceny zdolności bojowej dowództw i jednostek Wojsk Lądowych zgodnie z wymogami programu oceny CREVAL : (kod 8101123) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa
Brak okładki
Systemowe projektowanie operacyjne - próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.2.0
Brak okładki
Potencjał Sił Zbrojnych w kontekście realizacji celów strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 r. (Etap 2) : praca naukowo-badawcza : II.2.10.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Możliwości działań wojsk w warunkach skażeń przemysłowych
Brak okładki
System zarządzania kryzysowego w ochronie infrastruktury krytycznej województwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów dowództwa brygady : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ziemie polskie jako teatr wojny - rys historyczny
Brak okładki
Teoretyczny i praktyczny wymiar zaskoczenia : (materiał do studiowania)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
laws of robots : crimes, contracts, and torts
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
Brak okładki
Law, policy and the Internet
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zasady organizacji i prowadzenia walki obronnej przez związki taktyczne Stanów Zjednoczonych, Niemieckiej Republiki Federalnej, Wielkiej Brytanii i Francji : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Organizacja zaopatrywania przez okręg wojskowy wojsk operacyjnych w czasie przegrupowania : (projekt wykładu)
Brak okładki
Zadania i zasady działania dowódców i sztabów ogólnowojskowych w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 214/II Kursu Wojsk Lądowych : temat nr 459: "Natarcie DZ z forsowaniem przeszkody wodnej z marszu" : (opracowanie wg jednolitego tła operacyjno-taktycznego)
Brak okładki
Dowodzenie i kierowanie zabezpieczeniem logistycznym dywizji (A) w natarciu : materiał do studiowania
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store