• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Discrete data analysis with R : visualization and modeling techniques for categorical and count data
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
Biblioteka StratCom
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
Konstytucjonalizacja wolności mediów, wolności wypowiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : kształtowanie przepisów konstytucyjnych i ustawowych
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Fighting disinformation online : building the database of web tools
 
Akademia Sztuki Wojennej
Modelowanie procesów logistycznych w systemie symulacyjnym JTLS
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska oficerów w korpusie osobowym wychowawczym : (kod 9101008) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
System zaopatrywania polskiego kontyngentu wojskowego w operacji International Security Assistance Force : rozprawa doktorska
System przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu w Polsce wobec istniejących zagrożeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Potencjał Sił Zbrojnych w kontekście realizacji celów strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 r. (Etap 2) : praca naukowo-badawcza : II.2.10.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Brak okładki
Organizacyjne i metodologiczne podstawy gry kierowniczej "Tajfun-1" [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Charakterystyka wojskowo-geograficzna Europy : skrypt
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2015. Nr 2(14)/2015
Brak okładki
Scientific Quarterly. Quarterly 2013. No 3 (92)/2013
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber threat : the rise of information geopolitics in U.S. national security
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
global cyber-vulnerability report
Brak okładki
Cyber defence and situational awareness
Detecting fake news on social media
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Sztuka operacyjna wojsk OPK : (projekt)
Brak okładki
Analiza strefy Cieśnin Duńskich z punktu widzenia morsko-powietrznych działań desantowych
Brak okładki
Model struktury systemu informacyjnego obrony przeciwlotniczej wojsk w operacji zaczepnej armii (frontu) : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wojska rakietowe i artyleria w kontrprzygotowaniu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Algorytmy wyznaczania miast podlegających rozśrodkowaniu : [praca naukowo-badawcza pod kryptonimem "ROZKŁAD"]