• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Społeczno-terytorialna optyka postrzegania i zarządzania bezpieczeństwem
ORP Błyskawica : wierny okręt = ORP Błyskawica : the loyal warship
Determinanty motywacji młodzieży do służby wojskowej
Tożsamość, kultura, równość : refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Mechanika lotu : manewry samolotów
 
Akademia Sztuki Wojennej
Czynniki motywujące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do wykonywania obowiązków służbowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ochrona ludności w wybranych państwach europejskich : praca naukowo-badawcza : kod pracy III.2.6.1.0
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych
Wpływ programów prewencyjnych na bezpieczeństwo społeczności lokalnych : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity and Law. Nr 2(6)/2021
Countering cyber threats to financial institutions : a private and public partnership approach to critical infrastructure protection
Brak okładki
Challenges in cybersecurity and privacy : the european research landscape
Brak okładki
Robotics, AI and the future of law
Brak okładki
Legal guide to botnet research
 
Biblioteka StratCom
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
Rozpoznanie ze źródeł otwartych : DD-2.9(A)
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
System dowodzenia i łączności związku taktycznego
Brak okładki
Organizacja łączności w operacjach pokojowych : "Sygnał"
Brak okładki
Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy i powiatu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Geneza europejskiej integracji militarnej : sojusze wojskowe XX wieku
Brak okładki
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski : praca magisterska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 313 : operacja zaczepna armii : zajęcie z przedmiotu zabezpieczenie inżynieryjne
Brak okładki
Metodyka opracowania dokumentów planowania i kierowania tyłowym zabezpieczeniem oddziału lotniczego" : skrypt
Brak okładki
Partyzantka i dywersja oraz walka z nimi : (wnioski z ćwiczeń doświadczalnych i polowych podróży historycznych przeprowadzonych przez Katedrę OTK) : VIII sesja naukowa
Brak okładki
Dywizjon rakietowy OPK : skrypt
Brak okładki
Teoretyczna myśl wojskowa w starożytności : (charakterystyka ważniejszych dzieł wojskowo-teoretycznych)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store