• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
deviant security practices of cyber crime
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki
Propaganda wizualna słusznej wojny : media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii
 
Akademia Sztuki Wojennej
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Związek taktyczny lotnictwa wojsk lądowych w operacji obronnej : rozprawa doktorska. Cz. 2,
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie do realizacji zadań w zakresie problematyki kadrowej, ewidencji wojskowej, zagadnień mobilizacji, uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych oraz administrowanie zasobami osobowymi : (kod 9101021) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Program nauczania kursu doskonalącego : projektowanie kursów zdalnych na poziomie zaawansowanym : (kod 8101144) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Regulamin Pierścienia Pamiątkowego Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Scientific Quarterly. Quarterly 2013. No 1 (90)/2013
Brak okładki
Organizacja sieci łączności na potrzeby działań inżynieryjnych w działaniach taktycznych wojsk lądowych : pk.: "ŁĄCZSAP" : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Brak okładki
Rozkaz operacyjny nr 1 WSzW Warszawa
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security standards : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Ewolucja hejterskiej mowy nienawiści w cyberbullying jako rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży i małoletnich użytkowników Internetu
Brak okładki
Cyber security
Bezpieczeństwo cyfrowe : od problemów globalnych do lokalnych : państwo i społeczeństwo
Brak okładki
art of hybrid war
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Siły i środki rozpoznania związków taktycznych głównych państw NATO oraz zasady ich użycia w natarciu
Brak okładki
Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i kierowania : (kierowanie systemami działań zorganizowanych w wojsku) : skrypt
Brak okładki
Metodologia oceny terenu w procesie wypracowania decyzji przez dowódcę i sztab ogólnowojskowy na szczeblach taktycznych i operacyjnych : (rozprawa doktorka)
Brak okładki
Założenie do ćwiczenia sprawdzającego nr 304 : "operacja obronna armii"
Brak okładki
Sprawozdanie z badań eksploatacyjno-wojskowych zestawu IKSJA : temat badawczy nr 22 : ocena wykorzystania słownika bazowego i słowników osób funkcyjnych oraz dokumentów sformalizowanych