• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Współczesne zagadnienia wychowania i kształcenia : zwrot w stronę edukacji jutra
Wojna informacyjna
4. Eskadra Wywiadowcza (Toruńska) 1919-1921
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Polityki Obronnej : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Napoléon intime d'aprés des documents nouveaux : l'homme du devoir et l'amoureux
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Program nauczania kursu przekwalifikowania : kurs przekwalifikowania podoficerów rezerwy do specjalności wojskowej SW: 54D24 (obsługa kancelarii) dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 9101017) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Routledge handbook of war, law and technology
Brak okładki
Research handbook on international law and cyberspace
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
Brak okładki
Cyber-Physical Security : protecting Critical Infrastructure at the State and Local Level
Brak okładki
Russia : from cold war via "peace divided" to hybrid war in Europe
 
Biblioteka StratCom
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
Reklama cyfrowa : podręcznik
Bulletin. 1/2022
Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Założenia i zasady współczesnej sztuki operacyjnej i taktyki : [wykład]
Brak okładki
Podręcznik oficera sztabu
Brak okładki
Regulamin Rady Wydawniczej Akademii Obrony Narodowej : załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 17.04.2012 r
Brak okładki
Gminny system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji powodziowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 1) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu gminy i powiatu w czasie operacji powodziowej. [Vol.] 1-3.5
Brak okładki
Uwarunkowania działań sieciocentrycznych determinujące organizację i funkcjonowanie systemu dowodzenia : podręcznik opracowany w ramach programu badawczego nr PBZ-MNiSW-DBO-02/I2007 "Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych"
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 5(54)
Brak okładki
Założenia ogólne organizacji, planowania i przygotowania obrony lądowej obszaru kraju : (OPDes. OPDywers. Działania partyzanckie) : (wykład)
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 1 : natarcie batalionu piechoty : opracowanie metodyczne dla kursu przygotowawczego na studia w ASG WP
Brak okładki
Studia wojskowo-geograficzne w polskiej myśli operacyjnej w latach 1918-1939 : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Model struktury systemu zabezpieczenia technicznego (czołgowo-samochodowego) marszu zt na duże odległości w okresie bezpośredniego zagrożenia i w początkowym okresie wojny : (rozprawa doktorska) : załączniki
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store