• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 
Biblioteka StratCom
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Komunikacja międzyludzka
Kultura pokoju : kultura sieci
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Republiki Mołdawii - studium przypadku, prognozy, rekomendacje : [praca naukowo-badawcza]
Logistyka a bezpieczeństwo : problemy współczesnej Europy
Brak okładki
Doktrynalne modele i działania Rosji w sferze walki informacyjnej : [praca naukowo-badawcza] : II.1.35.3.0
Brak okładki
Pułk rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu w osłonie dywizji w natarciu : ćwiczenie metodyczne nr 240/OPL : opracowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego : załączniki
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów drugiego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Siły Odpowiedzi NATO a budowa zdolności wojskowych w warunkach zagrożeń i ograniczeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Sztuka wojenna wojsk lądowych armii amerykańskiej i brytyjskiej na zachodnioeuropejskim teatrze działań wojennych w latach 1944-1945
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2014. Nr 2(10)/2014
Brak okładki
Panorama przeszłości : główne źródła, prądy, twórcy i wydarzenia kultury światowej od zarania człowieczeństwa po progi Nowożytności
Brak okładki
Organizacyjne i metodologiczne podstawy gry kierowniczej "Tajfun-1"
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Bomba informacyjna
Brak okładki
Cybersecurity law
Cyber security : critical infrastructure protection
Brak okładki
EU Internet law
Brak okładki
Cyber security standards : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Warunki pracy i możliwości wykorzystania sił, środków i urządzeń łączności w terenie górzysto - lesistym : skrypt
Brak okładki
Zasady organizacji zabezpieczenia chemicznego w działaniach odwrotowych : [materiały na IV Konferencję Naukową ASG]. Część 6
Brak okładki
Organizacja i działanie grup specjalnych w operacji zaczepnej armii i frontu : [skrypt]
Brak okładki
Taktyczno-operacyjne aspekty wykorzystania ładunków paliwowo-powietrznych w działaniach bojowych : praca studyjna
Brak okładki
Wnioski i doświadczenia z ćwiczeń dowódczo-sztabowych przeprowadzonych przez dowództwo wojsk lądowych NAL NRD, Sztab Generalny WP, Dowództwo WOW i ASG WP
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store