• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
Biblioteka StratCom
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu
Facebook : a miało być tak pięknie
Wstęp do nauki o komunikowaniu
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe, specjalność: obszar postsowiecki, obszar azjatycki, obszar europejski, obszar bliskowschodni, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 26/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Wojska lądowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Si vis pacem, para bellum : dyplomacja czy siła?
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Proponowany model bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni : II.1.4.1.0 : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny Polski na tle wybranych państw : rozprawa doktorska
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do uchwały Nr 27/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Model funkcjonowania wojewódzkich centrów w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej w świetle zachodzących przemian : droga do systemu zbiorowego bezpieczeństwa
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Gewährleistung der IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen : am Beispiel der Pflichten des IT-Sicherheitsgesetzes und der RL (EU) 2016/1148
Brak okładki
Social media and the public interest : media regulation in the disinformation age
Brak okładki
Surrogate warfare : the transformation of war in the twenty-first century
Brak okładki
Cybersecurity law
Brak okładki
From the Euromaidan to the hybrid war in the Donbass : an analysis of the ukraine crisis and the determinants of russian foreign policy
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metody określania możliwości przechwytywania celów powietrznych przez samoloty myśliwskie : skrypt
Brak okładki
Główne treści nowego regulaminu walki wojsk lądowych
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 3024/G-L/III ZWL : organizacja i planowanie działań bojowych oraz zabezpieczenie tyłowe armii lotniczej : zajęcia nr 5, 11, 13 i 16 z taktyki tyłów wojsk lotniczych i OPK
Brak okładki
Zastosowanie bojowe rakietowego i artyleryjskiego uzbrojenia samolotów myśliwskich i myśliwsko-bombowych (myśliwsko-szturmowych). Zeszyt nr 6,
Brak okładki
Modernizacja systemu zabezpieczenia technicznego w zakresie sprzętu czołgowo-samochodowego w operacji zaczepnej armii : rozprawa doktorska : (załączniki)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store