• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Wojna bez zasad : chiński plan dominacji nad światem
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
Podstawy zarządzania procesami
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
Biblioteka StratCom
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Communication, technology and society
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : Zarządzanie w sztabach wojskowych : forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016 / 2017
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Rozpoznanie osobowe w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP : [rozprawa doktorska]
Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w pierwszych dekadach XXI wieku : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Battle book : student tex 100-3
Brak okładki
Metodyka przygotowania i prowadzenia treningów sztabowych w oddziale
Brak okładki
Strategia obronna Polski przełomu wieków [20-21]
Brak okładki
Zagrożenie dywizji zmechanizowanej w obronie wynikające z użycia przez przeciwnika broni przecyzyjnej i systemów rozpoznawczo-uderzeniowych : (opracowanie studyjne)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Robotics, AI and the future of law
Brak okładki
laws of robots : crimes, contracts, and torts
Brak okładki
Cybersecurity in Germany
Cyber security : critical infrastructure protection
Cyber law in the United Kingdom
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wspomaganie mikrokomputerowe kształcenia taktycznego podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych : rozprawa doktorska
Brak okładki
rganizacja i prowadzenie działań bojowych pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego i działań szturmowych pułku lotnictwa myśliwskiego" : skrypt
Brak okładki
Plan przeprowadzenia ćwiczenia głównego nr 252/WL/ZWL : przebazowanie do rejonu wyjściowego i wsparcie wojsk lądowych w natarciu przez pśb : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Węzłowe problemy taktycznego wykorzystania wojsk rakietowych i artylerii obrony powietrznej we wspólnym rejonie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Dokumentacja badań jednostronnych ćwiczeń taktycznych z wojskami 39 pz i pa (8 DZ) prowadzonych w dniach : (ćwiczenie "C")