• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Polscy wynalazcy
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Słowo w relacjach społecznych
Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji : prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej
Komunikowanie strategii
Człowiek, informacja, społeczeństwo
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Bezpieczeństwo danych osobowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w operacjach wojskowych poza granicami państwa : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony : (kod 9101015) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Polskie Narodowe Siły Rezerwowe : rozprawa doktorska
Brak okładki
Sposoby i rodzaje walki zbrojnej w obronie Polski : opracowanie studyjne
Brak okładki
Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, 12.05.2004r.]
Brak okładki
Polska sztuka wojenna w bitwie pod Racławicami 1794
Brak okładki
Braterstwo broni jako forma więzi społecznej : [rozprawa doktorska]
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Digital forensic education : an experiential learning approach
Brak okładki
Surveillance in action : technologies for civilian, military and cyber surveillance
Cyber security law : protect yourself and your customers
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Brak okładki
Social media and the public interest : media regulation in the disinformation age
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja i funkcjonowanie punktu kierowania systemem łączności armii w operacji zaczepnej : referat : praca dyplomowa
Brak okładki
Lotnictwo
Brak okładki
abezpieczenie inżynieryjne działań związków taktycznych (oddziałów) w terenie górzysto-lesistym" : skrypt
Brak okładki
Niektóre problemy zwalczania nosicieli pocisków "powietrze-ziemia" przez wojska obrony przeciwlotniczej : (opracowanie teoretyczne)
Brak okładki
Zeszyt Naukowy ASG WP nr 2(9)1980
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store