• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku
Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Kodeks karny : część ogólna. T. 1,
Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Aspekty strukturalne i funkcjonalne systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Strategic implications of hybrid war : a theory of victory
Brak okładki
Threat level red : cybersecurity research programs of the U.S. government
Brak okładki
Routledge handbook of European security law and policy
Cyber security : law and practice
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives
 
Biblioteka StratCom
Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich : na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005-2017 : studium politologiczno-socjologiczne
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
world information war : western resilience, campaigning, and cognitive effects
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Film z ćwiczenia dowódczo-sztabowego nr 142 "Maj'96" rozgrywanego w AON z udziałem oficerów akademii wojskowych z zagranicy ; Inauguracja roku akademickiego 1995-96, Rembertów 28.09.1995 r. ; VII promocja absolwentów AON, Warszawa 13.07.1996 r.; Prezentacja multimediów przez firmę Alcatel Telecom ; Promocja książki Dominika Strasburgera pt. Zasady sztuki wojennej : filmy dokumentalne
Brak okładki
Akademia Obrony Narodowej : bibliografia 1947-1997
Brak okładki
Zabezpieczenie logistyczne komponentu lotnictwa Sił Powietrznych RP w operacjach poza granicami kraju : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zastosowanie gry kierowniczej w działalności szkoleniowej : skrypt
Brak okładki
Koordynacja działań i współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną w realizacji zadań zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja zabezpieczenia tyłowego dywizji w działaniach zaczepnych : (skrypt)
Brak okładki
Uwagi i wnioski z ćwiczenia taktyczno-operacyjnego "Mazury" przeprowadzonego z kadrą ASG w dniach 17-21.12.1965 r
Brak okładki
Ekonomiczne aspekty przygotowania mobilizacyjnego gospodarki narodowej w zakresie produkcji i dostaw na rzecz sił zbrojnych
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 328/S : organizacja i kierowanie rozpoznaniem DZ będącej w pierwszym rzucie armii w operacji zaczepnej : [opracowanie metodyczne]
Brak okładki
Zasady użycia i działania bojowe dywizji desantowej : (konspekt wykładu)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store