• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej : perspektywa narodowa i międzynarodowa / redakcja naukowa Wiesław Śmiałek, Łukasz Kominek, Olivér Baloch
Podstawy ekonomii
Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki
Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening
 
Akademia Sztuki Wojennej
Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej
Brak okładki
Fundamentalizm religijny w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.9.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Big data analytics for cyber-physical systems
Brak okładki
Cyber espionage and international law
Brak okładki
Challenges in cybersecurity and privacy : the european research landscape
Contemporary issues in international law : environment, international trade, information technology and legal education
Brak okładki
GDPR : how to achieve and maintain compliance
 
Biblioteka StratCom
Zasady kultu wyobraźni : dyskurs, narracja, kontekst
Teorie komunikowania masowego
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach
Komunikowanie polityczne w Rosji : specyfika dyskursu prezydenckiego
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 3-3.2
Brak okładki
Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych : 2008
Brak okładki
Teleinformatyczna infrastruktura stacjonarna obszaru działań wojsk lądowych SZ RP : infrastruktura teleinformatyczna komponentu wojsk lądowych : [praca naukowo-badawcza] : sprawozdanie z realizacji tematu badawczego : nr tematu badawczego II.2.20.1.0
Brak okładki
Filozofia bezpieczeństwa : podręcznik akademicki
Brak okładki
Scientific Quarterly. Quarterly 2013. No 1 (90)/2013
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zasady prowadzenia działań zaczepnych przez grupę armii i armię polową wg poglądów amerykańsko-brytyjskich : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Wojska obrony powietrznej kraju jako rodzaj sił zbrojnych : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Ocena taktyczna możliwości skażenia wnętrz wozów bojowych i samochodów środkami trującymi : praca studyjna
Brak okładki
Podstawowe przyczyny wykruszalności podchorążych ze studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz sposoby ich minimalizacji : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podstawy metodologiczne teorii efektywności bojowej : (skrypt)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store