• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Rzymskie prawo prywatne : kompendium
Prawo podatkowe
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2,
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : projektowanie kursów zdalnych na poziomie zaawansowanym : (kod 8101144) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Ochrona ludności w wybranych państwach europejskich : praca naukowo-badawcza : kod pracy III.2.6.1.0
Brak okładki
Systemowe projektowanie operacyjne - próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.2.0
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
Program nauczania : kurs doskonalący żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału : (kod 8101092) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
Open Source intelligence and cyber crime : social media analytics
Brak okładki
Technology and the law on the use of force : new security challenges in the twenty first century
Brak okładki
Cyber attack, cyber crime, cyber warfare - cyber complacency : is hollywood's blueprint for chaos coming true
Brak okładki
Cybersecurity and human rights in the age of cyberveillance
 
Biblioteka StratCom
system : who owns the internet, and how it owns us
Teorie komunikowania masowego
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
Biuletyn. [Nr] 1/2022
Cyberkolonializm
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej wpływ na system transportowy Polski : praca magisterska
Brak okładki
Logistyka w oddziale gospodarczym
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) [Dokument elektroniczny]. T. 1, cz. 2 [Załączniki]
Brak okładki
Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony - implikacje strategiczne : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Wybrane problemy zarządzania informacją i wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zestawienie grupy operacyjnej "B" : (zachodnich)
Brak okładki
Podstawowe założenia radzieckiej strategii wojennej
Brak okładki
Szef obrony przeciwlotniczej pz (pcz), jego obowiązki i praca : (skrypt)
Brak okładki
Zagrożenie radioelektroniczne ze strony sił zbrojnych NATO na zachodnio-europejskim teatrze działań wojennych : skrypt wykładu
Brak okładki
Sztuka wojenna: (materiał dyskusyjny)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store