• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Podręcznik żołnierza
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
Fighting disinformation online : building the database of web tools
 
Akademia Sztuki Wojennej
Zarządzanie bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Pułk rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu w osłonie dywizji w natarciu : ćwiczenie metodyczne nr 240/OPL : opracowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego : załączniki
Brak okładki
Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Republiki Mołdawii - studium przypadku, prognozy, rekomendacje : [praca naukowo-badawcza]
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Linie operacyjne w planowaniu działań wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Perspektywy rozwoju i zastosowania bojowego lotnictwa szturmowego na polu walki : studium taktyczne
Brak okładki
Perspektiven deutscher Sicherheitspolitik : (Vortrag fur AON Warschau) = Perspektywy niemieckiej polityki bezpieczeństwa : wykład Komendanta Akademii Dowodzenia Bundeswehry
Brak okładki
Gminny system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji powodziowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 1). T. 2
Brak okładki
Stosunki radziecko-niemieckie w latach 1917-1933 : studium historyczne
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Brak okładki
Confronting cyberespionage under international law
Cyber security : critical infrastructure protection
Security and privacy trends in the industrial internet of things
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wprowadzenie do badań nad powietrzno-lądowymi działaniami bojowymi
Brak okładki
Zasady organizacji ochrony przed skażeniami w działaniach bojowych pz (pcz) : skrypt
Brak okładki
Podstawowe założenia współczesnej sztuki operacyjnej : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Treść procesu dowodzenia oraz układ i wzory dokumentów bojowych Korpusu OPK
Brak okładki
Skażenia przemysłowe, warunki ich powstawania oraz wpływ na działania bojowe na przykładzie obszarów północnonadmorskiego i berlińskoruhrskiego kierunków operacyjnych : załączniki do rozprawy habilitacyjnej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store