• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane
Zasady kultu wyobraźni : dyskurs, narracja, kontekst
Fighting disinformation online : building the database of web tools
Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich : na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005-2017 : studium politologiczno-socjologiczne
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki : (kod 9101010) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów drugiego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska oficerów w korpusie osobowym wychowawczym : (kod 9101008) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem skażeń radiologicznych : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : Zarządzanie w sztabach wojskowych : forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016 / 2017
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wsparcie logistyczne oddziału lotnictwa transportowego i śmigłowców transportowych : skrypt
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 3-3.5. Cz. 2
Brak okładki
Determinanty aspiracji dowódczych oficerów-studentów AON : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.2.0
Brak okładki
O sztuce operacyjnej
Brak okładki
Edukacja obronna młodzieży szkolnej : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in France
Brak okładki
Cyber defence and situational awareness
Brak okładki
Towards a system of European criminal justice : the problem of admissibility of evidence
Enforcing cybersecurity in developing and emerging economies : institutions, laws and policies
Brak okładki
Cyber security : law and guidance
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wykorzystanie wojsk łączności armii w maskowaniu operacyjnym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zasady współczesnego natarcia z wykorzystaniem supertechniki
Brak okładki
Militaryzacja kosmosu oraz przeciwdziałanie wojsk lądowych, wojsk lotniczych i wojsk OPK środkom kosmicznym przeciwnika : KOSMOS. Część 2,
Brak okładki
Sprzęt lotniczy i tara desantowa oraz spadochrony dpd
Brak okładki
Zasady dowodzenia wojskami : wykład
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store