• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Determinanty motywacji młodzieży do służby wojskowej
Datafikacja : gospodarka oparta na danych : konkurencja a regulacja
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa. Cz. 2
Osłona przeciwlotnicza w działaniach taktycznych (dywizjony brygad) : podręcznik
Postrzeganie islamu w perspektywie bezpieczeństwa narodowego Polski
 
Akademia Sztuki Wojennej
Wpływ programów prewencyjnych na bezpieczeństwo społeczności lokalnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.27.1.0
Budowanie zespołów w pododdziałach brygady wojsk lądowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Cognitive science for the military - kurs ADL : praca naukowo-badawcza : kod III.1.16.2 [III.1.16.2.0]
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
Brak okładki
Russian political war : moving beyond the hybrid
palgrave handbook of international cybercrime and cyberdeviance. Vol. 2
Internet Infidelity : an interdisciplinary insight in a global context
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni : forma studiów: niestacjonarne : rok akademicki 2020-2021
 
Biblioteka StratCom
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania wielonarodowych jednostek lotniczych w kontekście możliwości ich użycia w ramach wielonarodowego zgrupowania lotniczego sił połączonych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Dokumentacja serwera intranetowego "Nauka" Akademii Obrony Narodowej : stan na wrzesień 1998 r
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2). T. 1
Brak okładki
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane metody heurystyczne i ich przydatność w cyklu decyzyjnym procesu dowodzenia : praca zbiorowa
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zagrożenie obiektów wojsk lotniczych frontu przez lotnictwo taktyczne NATO : wykład
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 122 : forsowanie przez pułk przeszkody wodnej z marszu : zajęcie nr 7/Sł. Sztabów : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Organizacja łączności w pułku lotnictwa myśliwskiego, brygadzie rakietowej i batalionie radiotechnicznym wojsk OPK : skrypt
Okolica Chopina
Brak okładki
Zastosowanie informatyki w systemie kierowania działalnością naukową w Akademii Sztabu Generalnego WP : rozprawa habilitacyjna : załączniki
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store