• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Komunikacja strategiczna i public affairs
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
 
Biblioteka StratCom
To, co powiesz może zmienić świat : o języku pokoju w świecie konfliktów
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami : (kod 8101024) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Zagrożenia ze strony pasażera dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Kierunki zwiększania zdolności operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.4.2.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : Zarządzanie w sztabach wojskowych : forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016 / 2017
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 211 dla II Kursów LO, OPK, ZWL i zaocznych LO, OPK : obrona dywizji zmechanizowanej organizowana w styczności z nieprzyjacielem w warunkach użycia BMR : opracowanie metodyczne
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola i miejsce rozpoznania w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej : opracowanie studyjne
Brak okładki
Działania psychologiczne w operacjach wojsk lądowych : studium teoretyczne
Brak okładki
Zarządzanie siłami i środkami militarnymi oraz pozamilitarnymi na szczeblu województwa podczas likwidacji skutków sytuacji kryzysowej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Organizacja systemu celno-podatkowego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podstawy strategii wojskowej : studium teoretyczne
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
palgrave handbook of international cybercrime and cyberdeviance. Vol. 1
Brak okładki
Cyber security : law and practice
Brak okładki
Cybersecurity in France
Brak okładki
responsibility to protect in international law : an emerging paradigm shift
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Lotnictwo radzieckie w bitwie pod Kurskiem
Brak okładki
Wykorzystanie lotnictwa w białoruskiej operacji zaczepnej (23.6 - 31.7.1944 r.) : (skrypt)
Brak okładki
Modelowanie operacji wojsk lądowych (MODEL-2) : moduł ogniowego porażenia nieprzyjaciela : projekt technologiczny. Część 1
Brak okładki
Bezpośredni udział pododdziałów rodzajów wojsk, wojsk specjalnych i służb w zabezpieczeniu inżynieryjnym działań bojowych : (materiały pomocnicze)
Brak okładki
Model systemu zaopatrywania wojsk frontu zewnętrznego : rozprawa habilitacyjna
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store