• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Komunikacja w zarządzaniu projektami
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Atlas myślenia dla menedżera : [nowy sposób myślenia i skutecznego porozumiewania się]
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 211 dla II Kursów LO, OPK, ZWL i zaocznych LO, OPK : obrona dywizji zmechanizowanej organizowana w styczności z nieprzyjacielem w warunkach użycia BMR : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Program kształcenia : studia trzeciego stopnia - doktoranckie, forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2020/2021
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Program kursu podyplomowego obrony cywilnej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Taktyka wojsk lądowych : podręcznik
Brak okładki
Działania nieregularne w operacjach na obszarze kraju
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3). T. 2
Brak okładki
Rozwój bezpieczeństwa europejskiego w aspekcie ponownego zjednoczenia Europy Środkowej
Brak okładki
Organizacja i funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Surrogate warfare : the transformation of war in the twenty-first century
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
Brak okładki
Information Security and Cyber Laws
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Bezpieczeństwo cyfrowe : od problemów globalnych do lokalnych : państwo i społeczeństwo
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 4(58)
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie rozpoznania w działaniach OGM frontu i armii : (wykład)
Brak okładki
Problemy zabezpieczenia tyłowego
Brak okładki
Problemy organizacji łączności w kombinowanej operacji desantowej : [skrypt]
Brak okładki
Regulamin pracy Sekcji Terminologii Nauk Wojskowych Komitetu Terminologii PAN
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store