• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Podstawy zarządzania procesami
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne
Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe
big black book of electronic surveillance
Public relations a demokracja
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Związek taktyczny lotnictwa wojsk lądowych w operacji obronnej : rozprawa doktorska. Cz. 2,
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Statut Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. / Akademia Sztuki Wojennej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Właściwości organizacji łączności w specyficznych środowiskach i warunkach walki
Brak okładki
Transport samochodowy w Polsce - stan i perspektywy : praca licencjacka
Brak okładki
Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 3-3.2
Brak okładki
Polskie służby specjalne w narodowym systemie przeciwdziałania terroryzmowi na tle doświadczeń USA : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in France
Brak okładki
Hacking ISIS : how to destroy the cyber jihad
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Brak okładki
Conflict in cyber space : theoretical, strategic and legal perspectives
Brak okładki
Russia : from cold war via "peace divided" to hybrid war in Europe
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie metodyczne nr 121 : działania bojowe pułku zmechanizowanego : (opracowanie treningu sztabowego) : opracowanie metodczne
Brak okładki
Aparatownia radioodbiorcza ARO-KU-10 i ARO-KU-10D : skrypt
Brak okładki
Zasady organizacji, planowania i kierowania mobilizacyjnym rozwinięciem oddziału (z uwzględnieniem specyfiki wojsk lotniczych i OPK), w ramach osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, zasady uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych przez terenowe sztaby wojskowe : (wykład)
Brak okładki
Ćwiczenie wprowadzające nr 104 : metody i treść pracy dowódcy, sztabu, szefów rodzajów wojsk i służb pułku w natarciu : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Problemy radiolokacyjnego zabezpieczenia aktywnych środków OPK na kierunku nadmorskim w skomplikowanych warunkach sytuacji powietrznej : rozprawa doktorska
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store