• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wciąż szukamy ojczyzny zgubionej we wrześniowych chmurach... : wojennym szlakiem majora Władysława Drelicharza (1913-1944)
Tygrys : legendarny czołg
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : ogólne zasady działania (EOD) : DTU-3.18.1.13(A)
Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania i dylematy współczesnego rynku pracy
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony : raport z badań : praca naukowo-badawcza : kod pracy II.1.16.1.0
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
EU personal data protection in policy and practice
Brak okładki
Policing cybercrime and cyberterror / Thomas J. Holt, George W. Burruss, Adam M. Bossler
Protection of information and the right to privacy : a new equilibrium?
Brak okładki
history of cyber security attacks : 1980 to present
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
YouTube War : fighting in a world of cameras in every cell phone and photoshop on every computer
Oddziaływanie środków masowego komunikowania
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej
Umiejętności komunikacyjne w procesie podejmowania decyzji kierowniczych w jednostce wojskowej : praca naukowo-badawcza
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola Biura Karier w kreowaniu karier zawodowych studentów : sprawozdanie za rok ak. 2012/2013
Brak okładki
Zarys teorii kryzysu : zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami (crisis prevention, crisis management)
Brak okładki
Wnioski z ćwiczeń prowadzonych przez wojska Sojuszu Atlantyckiego : opracowanie studyjne
Brak okładki
Proces badań w naukach o obronności : metodologiczne i edukacyjne wyznaczniki nauk o obronności : [praca naukowo-badawcza] : sprawozdanie z realizacji tematu badawczego Nr II.2.24.2
Brak okładki
System mobilizacji Sił Zbrojnych Polski w latach 1921-1939 : skrypt
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Właściwości zastosowania lotnictwa w operacjach obronnych : skrypt wykładu
Brak okładki
chrona radioelektroniczna systemów łączności armii i dywizji przed rozpoznaniem i zakłóceniami"
Brak okładki
Wykorzystanie pułku pontonowego w urządzaniu i utrzymaniu przepraw mostowych (promowych) na średnich i szerokich przeszkodach wodnych w operacji zaczepnej armii na północnonadmorskim kierunku operacyjnym : [rozprawa doktorska]
Brak okładki
Seminarium naukowe nt. "Zadania lotnictwa na perspektywicznym polu walki"
Brak okładki
Baza gospodarcza oraz sieć komunikacyjna środkowoeuropejskiego regionu strategicznego i Danii
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store