• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
deviant security practices of cyber crime
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
Biblioteka StratCom
Oddziaływanie środków masowego komunikowania
Zucked : waking up to the Facebook catastrophe
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
Społeczeństwo sieci
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Doktrynalne modele i działania Rosji w sferze walki informacyjnej : [praca naukowo-badawcza] : II.1.35.3.0
Program nauczania : kurs doskonalący żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału : (kod 8101092) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Doskonalenie kompetencji żołnierzy zajmujących stanowiska kierownicze w wojskowych komendach uzupełnień : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenie SW: 38C01 : (GO: transportu i ruchu wojsk) : (kod 9101016) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Wspomaganie procesów decyzyjnych i analityczno-planistycznych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego w dowództwach i sztabach
Brak okładki
Inauguracja roku akademickiego 1995-1996 w Akademii Obrony Narodowej, Rembertów 28.09.1995 r. : film
Brak okładki
Planowanie operacji wojskowych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych : dokumenty i materiały. Cz. 1,
Brak okładki
Zabezpieczenie bojowe działań artylerii
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
EU criminal law and policy : values, principles and methods
Brak okładki
Internet : publiczne bazy danych i Big data = Public databases and Big data
Brak okładki
Data protection in the Internet
Cybersecurity law
Cyberbezpieczeństwo w teorii i praktyce : wybrane aspekty
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Prace i przedsięwzięcia inżynieryjne wykonywane w ramach OTK na terenie powiatu
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 1(41)
Brak okładki
Zbiór danych z zakresu zabezpieczenia tyłowego wojsk
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 8(25)
Brak okładki
Usprawnienie działania brygady wojsk kolejowych w systemie zabezpieczenia komunikacyjnego operacji zaczepnej frontu : rozprawa doktorska
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store