• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944
Wielkie zatrzymanie : co się stało z ludźmi?
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
Reklama cyfrowa : podręcznik
Zucked : waking up to the Facebook catastrophe
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
Facebook : a miało być tak pięknie
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Zagrożenia ze strony pasażera dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : kursu dowódców oddziałów (równorzędnych) : (kod 8101067) w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Użycie lotnictwa w działaniach związków taktycznych wojsk lądowych
Brak okładki
Multimedialny podręcznik obrony przeciwlotniczej. [Cz.] 2
Brak okładki
Bezpieczeństwo - istota i zakres : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 3-3.1
Brak okładki
Ewaluacja operacji przeciwpartyzanckich : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym
8 layers of the OSI cake : a forensic taste of each layer
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Internet Infidelity : an interdisciplinary insight in a global context
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja i kierowanie obroną obszaru okręgu wojskowego : (skrypt)
Brak okładki
Myśl przewodnia jednostronnego, dwuszczeblowego ćwiczenia szkieletowego nr 127 na temat: "Zabezpieczenie tyłowe działań bojowych związków taktycznych i oddziałów"
Brak okładki
Oddziaływanie uderzeń jądrowych na lecące kolumny desantu powietrznego
Brak okładki
Obrona naziemna lotniska : skrypt
Brak okładki
Organizacja przeprowadzenia pokazu działania tyłów związku taktycznego w 5 Dpanc w dniach 4-6.10.1973 r
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store