• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Współczesne śmigłowce bojowe
Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego : studia przypadków
Postrzeganie islamu w perspektywie bezpieczeństwa narodowego Polski
Strach i przywództwo : człowiek : kultura : adiutuizm
Polskie interesy narodowe
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Sztuki Wojennej
Joint Logistic Support Group in the tasks logistical support of NATO operations
Służby specjalne RP w kreowaniu bezpieczeństwa surowcowego Polski : załącznik do rozprawy doktorskiej
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki : (kod 9101010) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Ethics and Policies for Cyber Operations : a NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Initiative
Deep learning applications for cyber security
Brak okładki
Global data protection in the field of law enforcement : an EU perspective
Cybercrime : eine Einführung
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
 
Biblioteka StratCom
Strategic communication in the command and control system of the Polish Armed Forces : doctoral dissertation
Kampanie społeczne w służbie publicznej : komunikowanie rządowe w Polsce w latach 1994-2015 z wykorzystaniem informacyjnych kampanii społecznych
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją
Bulletin. 1/2022
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zarządzanie zasobami ludzkimi w siłach powietrznych
Brak okładki
Działania taktyczne dywizji drugiego rzutu operacyjnego
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2010. Nr 4 (81)/2010
Brak okładki
System ochrony przeciwpowodziowej kraju : stan aktualny i perspektywy jego rozwoju
Brak okładki
Materiały do egzaminu wstępnego z taktyki wojsk OPK dla kandydatów na studia w Akademii Obrony Narodowej
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Główne założenia i system obrony operacyjnej w warunkach współczesnego pola bitwy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Struktura sieci transmisji danych polowego zautomatyzowanego podsystemu dowodzenia ogólnowojskowego związku taktycznego w natarciu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Tworzenie armii zawodowej w warunkach PRL : (wstępne studium teoretyczne)
Brak okładki
Rozpoznanie powietrzne na korzyść oddziałów i związków taktycznych wojsk lądowych : wykład
Brak okładki
Możliwości zabezpieczenia inżynieryjnego przeciwuderzeń we współczesnej operacji obronnej armii ogólnowojskowej : rozprawa doktorska
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store