• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Polscy wynalazcy
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Nauki o mediach i komunikacji społecznej : krystalizacja dyscypliny w Polsce : tradycje, nurty, problemy, rezultaty
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki : studia i szkice z teorii i praktyki
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Strategia Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017-2022
Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne
Brak okładki
Natarcie dywizji w rejonie zurbanizowanym : ćwiczenie doskonalące nr 221 : opracowanie metodyczne z organizacji łączności wojsk lądowych
Brak okładki
Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0
Brak okładki
Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Program nauczania : studia doktoranckie : dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: nauki o obronności, forma studiów: niestacjonarne
Brak okładki
Marsz dywizji i pułku : wykład
Brak okładki
Organizacyjne i metodologiczne podstawy gry kierowniczej "Tajfun-1" [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Profilaktyka zagrożeń rurociągów transportowych ropy naftowej i gazu ziemnego w aspekcie regulacji formalno-prawnych polskich i unijnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Kali Linux : testy penetracyjne
Cybersecurity law
Brak okładki
Command decision : ethical leadership in the information environment
Brak okładki
ISO-IEC 27000 : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Surveillance, capital and resistance : theorizing the surveillance subject
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metodyka przygotowania i przeprowadzenia szkolnych lotów na rozpoznanie celów naziemnych i powietrznych : (skrypt)
Brak okładki
Elementy obronne w gospodarce wodnej PRL : rozprawa habilitacyjna : część tekstowa nr 1
Brak okładki
Ćwiczenie nr 218 : działania bojowe dywizji : (epizod obronny przeszkody wodnej)
Brak okładki
Organizacja obrony przed bronią masowego rażenia w kompanii bot w czasie ochrony i obrony obiektu : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Prognoza rozwoju dydaktyki wojskowej : (część programowa)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store