• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Komunikacja strategiczna i public affairs
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Polscy wynalazcy
Od Dzierżyńskiego do Putina : służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Retoryka telewizji
Komunikowanie społeczne w wojsku, diagnozowanie kompetencji interpersonalnych
Słowo w relacjach społecznych
Public relations a demokracja
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 26/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Zarządzanie kryzysowe na pograniczu czesko-polsko-słowackim w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Strategiczny Przegląd Obronny w polityce i planowaniu obronnym RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Narodowy system zarządzania kryzysowego w systemie reagowania NATO i UE : II.1.11.3.0
Brak okładki
Planowanie i realizacja zadań w operacji wsparcia pokoju RAMROD 2013 : sprawozdanie końcowe z ćwiczenia studyjnego
Brak okładki
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji dla bezpieczeństwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Perspektiven deutscher Sicherheitspolitik : (Vortrag fur AON Warschau) = Perspektywy niemieckiej polityki bezpieczeństwa : wykład Komendanta Akademii Dowodzenia Bundeswehry
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hacking the bomb : cyber threats and nuclear weapons
Brak okładki
Cyber attacks and the legal justification for an armed response : need to clarify definition of cyberattack, legal guidelines, law of war and armed conflict, severity and human casualties
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Brak okładki
Collaborative cyber threat intelligence : detecting and responding to advanced cyber attacks at the national level
Brak okładki
Hybrid and cyber war as consequences of the asymmetry : a comprehensive approach answering hybrid actors and activities in cyberspace : political, social and military responses
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja żywienia rannych i chorych w operacji zaczepnej frontu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Optymalizacja systemów pokonywania przeszkód wodnych : (analiza problemu z punktu widzenia wymagań operacyjno-taktycznych) : opracowanie dla WITI
Brak okładki
Aparatownie łączności
Brak okładki
Automatyzacja działania Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Skażeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rozwój nauk wojskowych (nauki i sztuki wojennej) pozostających w kręgu zainteresowań w ASG WP : "PROGNOZA-4"