• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawy zarządzania procesami
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Platforma przeciwdziałania dezinformacji - budowanie odporności społecznej : badania i edukacja
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Komunikowanie się we współczesnym świecie
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : standarty oceny zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych zgodnie z wymogami programu oceny CREVAL : (kod 8101123) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Organizacyjne przesłanki i możliwości automatyzacji procesu gromadzenia, opracowania i przekazywania informacji z rozpoznania na szczeblu związku taktycznego" : (referat) : praca kursowa
Program nauczania kursu doskonalącego : warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami : (kod 8101024) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej : rozprawa doktorska
Obronność Polski w XXI wieku
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Filozofia bezpieczeństwa : tradycje i współczesność. Cz. 1
Brak okładki
Strategia narodowa : skrypt
Brak okładki
Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II [drugiej] wojnie światowej
Brak okładki
Rozwinięty plan tematyczny grupy zintegrowanej i łączności I i II kursu Wydziału Wojsk Lądowych AON
Brak okładki
Metodologia strategii wojskowej : (studium)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber-security in critical infrastructures : a game-theoretic approach
Cybersecurity law
Brak okładki
Cybersecurity essentials
Brak okładki
Universal jurisdiction in international criminal law : the debate and the battle for hegemony
Brak okładki
Cyber crime and cyber terrorism
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
ykorzystanie budowli do organizacji stanowiska dowodzenia dywizji w działaniach bojowych prowadzonych w rejonach zurbanizowanych" : rozprawa doktorska
Brak okładki
Właściwości i kierowanie ogniem artylerii przeciwpancernej
Brak okładki
Zarys teorii dowodzenia wojskami. Część 1,
Brak okładki
Przegląd bibliograficzny A.S.G [luty]
Brak okładki
Ruch wynalazczy i nowatorski w 40-leciu Akademii Sztabu Generalnego WP
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store