• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Wojna i pokój
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Polscy wynalazcy
Architektura informacji : badania i praktyka
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach
O zmianie zachowań komunikacyjnych : konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych
Monitoring wolności mediów w Europie
Brak okładki
Antisocial media : jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
Brak okładki
Strategia Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017-2022
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rozpoznanie wojskowe. Cz. 1
Brak okładki
Funkcjonowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej na przykładzie firmy XYZ : praca magisterska
Brak okładki
Prognozowanie skażeń chemicznych i promieniotwórczych w świetle standardów NATO. Cz. 2,
Brak okładki
Polskie Narodowe Siły Rezerwowe : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ryzyko w dowodzeniu, zarządzaniu i inżynierii systemów : metodologia analizy i oceny ryzyka, modele podejmowania decyzji w warunkach niepełnej i niepewnej informacji
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Information technology & the law
Brak okładki
Hacking ISIS : how to destroy the cyber jihad
Cybersecurity and Law. Nr 1(3)/2020
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Doskonalenie działania brygady transportowej w systemie zabezpieczenia materiałowego frontu : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Zabezpieczenie rakietowo-techniczne działań bojowych oddziału (związku taktycznego) wojsk rakietowych OPK : skrypt
Brak okładki
Działania bojowe armii lotniczej w operacji zaczepnej frontu
Brak okładki
Niektóre obliczenia związane z planowaniem ognia artylerii dywizji w działaniach zaczepnych (POTOK 5-7) : algorytmy, instrukcja wykorzystania zadania i przykład testujący
Brak okładki
Wpływ wzrostu skuteczności porażenia ogniowego nieprzyjaciela na sposoby prowadzenia działań bojowych przez wojska pancerne i zmechanizowane w operacji zaczepnej armii : rozprawa doktorska
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store