• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa. Cz. 2
Polskie interesy narodowe
Album szkiców taktycznych : batalion (kompania, pluton) zmechanizowany : skrypt
Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze Dolnego Śląska wynikające z imigracji z Ukrainy w latach 2010-2018
Wszystko dla narodu, wszystko przez lud : ksiądz Stanisław Stojałkowski w walce o chrześcijańską i narodową tożsamość ludu polskiego pod austryjackim zaborem
 
Akademia Sztuki Wojennej
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Napoléon intime d'aprés des documents nouveaux : l'homme du devoir et l'amoureux
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.12.1.0
Program nauczania kursu doskonalącego : projektowanie kursów zdalnych na poziomie zaawansowanym : (kod 8101144) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
BTFM : blue team field manual. Version 1, Rel. 2
Brak okładki
Threat level red : cybersecurity research programs of the U.S. government
big black book of electronic surveillance
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Handbook of research on cyber law, data protection, and privacy
 
Biblioteka StratCom
Prawne aspekty współpracy mediów z organami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa państwa
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Facebook : oblicza i dylematy
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Media w smart city : Berlin i Warszawa
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach : materiały z seminarium naukowego przeprowadzonego w dniu 25.11.2004
Brak okładki
Transport samochodowy w Polsce - stan i perspektywy : praca licencjacka
Brak okładki
Operacje pokojowe : zadania realizowane przez wojska lądowe
Brak okładki
Sieciocentryczny model procesu zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska : załączniki
Brak okładki
Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Materiały dotyczące programu sesji naukowej poświęconej problemom opracowania tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy"
Brak okładki
Komputerowy model symulacyjny działań bojowych lotnictwa myśliwsko-bombowego "IKAR-1" : (zadania projektowe)
Brak okładki
Brygada i dywizja sił lądowych głównych państw NATO w natarciu i obronie : wykład
Brak okładki
Zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych dywizji /pułku/ prowadzonych w terenie górzystym : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie nr 202 : 352/13 - Marsz dywizji na dużą odległość : opracowanie metodyczne
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store