• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Nauki o bezpieczeństwie : poszukiwanie podstaw
Polska i Rosja : sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w
Polski proces karny
Wciąż szukamy ojczyzny zgubionej we wrześniowych chmurach... : wojennym szlakiem majora Władysława Drelicharza (1913-1944)
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : ogólne zasady działania (EOD) : DTU-3.18.1.13(A)
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0
Brak okładki
Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony : raport z badań : praca naukowo-badawcza : kod pracy II.1.16.1.0
Program nauczania kursu doskonalącego : projektowanie kursów zdalnych na poziomie zaawansowanym : (kod 8101144) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Cognitive science for the military - kurs ADL : praca naukowo-badawcza : kod III.1.16.2 [III.1.16.2.0]
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Brak okładki
Surrogate warfare : the transformation of war in the twenty-first century
Outer space and cyber space : similarities, interrelations and legal perspectives
politics and technology of cyberspace
Brak okładki
Hybrid and cyber war as consequences of the asymmetry : a comprehensive approach answering hybrid actors and activities in cyberspace : political, social and military responses
 
Biblioteka StratCom
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Dimensions of institutional communicative space = Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Teoretyczne podstawy algorytmizacji procesów decyzyjnych podejmowanych przez Zespół Materiałowy Centrum Zabezpieczenia Działań Stanowiska Dowodzenia na szczeblu taktycznym
Brak okładki
Użycie systemów bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania powietrznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń. [Vol.] 3-3.5. Cz. 1
Brak okładki
Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Operacyjne przygotowanie obszaru kraju do obrony
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja i wykonanie manewru w oddziałach (związkach) artylerii rakietowej OPK" : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Węzłowe problemy działań bojowych związków taktycznych i oddziałów wojsk OPK, wojsk lotniczych i wojsk OPL frontu we współdziałaniu z siłami obrony terytorialnej w czasie wzrostu zagrożenia i w początkowym okresie wojny" : studium operacyjno-taktyczne : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 2(19)
Brak okładki
Węzłowe problemy taktycznego wykorzystania wojsk rakietowych i artylerii obrony powietrznej we wspólnym rejonie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Perspektywiczne systemy łączności, uwzględniające przewidywane wymagania taktyczno-operacyjne dowodzenia wojskami : praca naukowo-badawcza
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store