• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ekologistyka : teoria i praktyka
Twarze wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946-1955)
Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych
Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji
Dark web investigation
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 2
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: ekonomika obronności, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Czynniki motywujące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do wykonywania obowiązków służbowych : rozprawa doktorska
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
European Union as an area of freedom, security and justice
Brak okładki
criminal process
Research on the rule of law of China's cybersecurity : China's rule of law in cybersecurity over the past 40 years
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
 
Biblioteka StratCom
Sicherheitspolitische Kommunikation
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Biuletyn. 3/2021
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Organizacja systemu zarządzania kryzysowego Sił Zbrojnych RP i jego funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane problemy opracowywania i prezentowania (obrony) pracy studyjnej
Brak okładki
Wpływ mediów internetowych na interakcje międzykulturowe w Europie na początku XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zasady sztuki wojennej : (od XI wieku do 1871 roku) : skrypt
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Działalność techniczno-specjalna na szczeblu taktycznym w okresie pokoju : (pomocnicze materiały szkoleniowe)
Brak okładki
Ogólne zasady zabezpieczenia tyłowego : zasady organizacji tyłów oraz zabezpieczenia komunikacyjnego (drogowego) armii, dywizji i pułku w działaniach zaczepnych : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Opanowanie lotnisk nieprzyjaciela przez wojska lądowe w toku działań zaczepnych prowadzonych na północnonadmorskim kierunku operacyjnym : rozprawa doktorska : (załączniki)
Manna i chleb
Brak okładki
Odpieranie zmasowanego nalotu przeciwnika powietrznego przez system obrony przeciwlotniczej wojsk operacyjnych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store