• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Od Dzierżyńskiego do Putina : służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036
Podstawy zarządzania procesami
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Komunikowanie się we współczesnym świecie
Międzynarodowe aspekty mass mediów
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Reklama cyfrowa : podręcznik
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce bezpieczeństwa ekonomicznego ONZ : aspekt globalny i polski : praca naukowo-badawcza
Wybrane mechanizmy budowania konkurencyjności przemysłowego potencjału obronnego RP w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Uwarunkowania użycia sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.30.1.0
Brak okładki
System opieki nad weteranami w wybranych państwach : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.5.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Model systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Organizacyjne i metodologiczne podstawy gry kierowniczej "Tajfun-1"
Brak okładki
Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program nauczania : kurs specjalistyczny : KOD-8031001: nazwa kursu: "Zarządzanie zasobami osobowymi", forma studiów : stacjonarne, okres studiów: 2005/2006
Brak okładki
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie handlowym : praca licencjacka
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Prospects for the rule of law in cyberspace
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
Brak okładki
Collaborative cyber threat intelligence : detecting and responding to advanced cyber attacks at the national level
Cybersecurity law
Brak okładki
Cybersecurity and Law. Nr 1(1)/2019
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Możliwości i sposoby rozbudowy inżynieryjnej stanowisk dowodzenia dywizji w obronie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Dywizja piechoty Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1944-1945 w działaniach zaczepnych i obronnych : (studium wojskowo-historyczne) : rozprawa doktorska
Brak okładki
Analiza i ocena materiałowo-technicznego i medycznego zabezpieczenia działań zaczepnych 1 AWP w operacji berlińskiej Armii Radzieckiej (16.4 - 8.5.1945 r.) : rozprawa doktorska : (załączniki)
Brak okładki
Klasyfikacja nauki wojennej i nauk wojskowych
Brak okładki
Wpływ automatyzacji na funkcje stacji obliczeniowo-analitycznych skażeń (SOAS) : (praca studyjna)