• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Osłona przeciwlotnicza w działaniach taktycznych (dywizjony brygad) : podręcznik
Sowiecki system obozów i więzień : przykłady wybranych państw
Determinanty motywacji młodzieży do służby wojskowej
Datafikacja : gospodarka oparta na danych : konkurencja a regulacja
 
Akademia Sztuki Wojennej
Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : sew on-line w obsłudze pracowników RON : (kod 3101003)
Wpływ Iranu na bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie w XXI wieku : rozprawa doktorska
Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
law and economics of cyber security = De rechtseconomie van internetveiligheid
Rechtshandbuch Cyber-Security : IT-Sicherheit, Datenschutz, Gesellschaftsrecht, Compliance, M&A, Versicherungen, Aufsichtsrecht, Arbeitsrecht, Litigation
Brak okładki
Hacking ISIS : how to destroy the cyber jihad
Brak okładki
Cybercrime : criminal threats from cyberspace
Brak okładki
GDPR and Cyber Security for Business Information Systems
 
Biblioteka StratCom
Władza w sieci : jak nami rządzą social media
Prawne aspekty współpracy mediów z organami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa państwa
Medialne obrazy wroga
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Daleko czy blisko : dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zarządzanie bezpieczeństwem jako problem nauki i dydaktyki szkoły wyższej
Brak okładki
Zarządzanie zasobami kadry rezerwy na potrzeby armii profesjonalnej : rozprawa doktorska : załączniki
Brak okładki
Odprawa decyzyjna : kolejny etap procesu dowodzenia przeprowadzony w Katedrze Dowodzenia i Łączności z I [pierwszą] grupą studentów 1997/99 : praca sztabu, wystąpienia osób funkcyjnych : [dokument audiowizualny]
Brak okładki
Ćwiczenie WSPÓLNE ZADANIE 2004 : dyrektywa : wytyczne Naczelnego Dowódcy PSZ Sojusz w Europie do planowania operacji reagowania kryzysowego, mających na celu przeciwdziałanie narastaniu kryzysu w północno-wschodnim rejonie Morza Bałtyckiego
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2012. Nr 2 (87)/2012
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Plan tyłowego zabezpieczenia operacji. Część 2,
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie walki radioelektronicznej w świetle doświadczeń ćwiczeń dowódczo-sztabowych i z wojskami : materiał problemowy. Zeszyt nr 5
Brak okładki
Vademecum łączności szczebla taktycznego : załączniki. Cz. 2
Brak okładki
Zadania do realizacji w ramach problemu naukowego "Monolit-0"
Brak okładki
Elementy metodologii doskonalenia struktur organizacyjnych wojsk zmechanizowanych i pancernych oraz perspektywiczna struktura organizacyjna dywizji zmechanizowanej i dywizji pancernej : rozprawa habilitacyjna
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store