• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Wojna i pokój
deviant security practices of cyber crime
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
Biblioteka StratCom
Język nowych mediów
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Rzecznik prasowy Policji : etyka, prawo, praktyka
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
 
Akademia Sztuki Wojennej
Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia
Program nauczania : kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony i obrony obiektów : (kod 9101020) : w ramach systemu przeszkalania rezerw osobowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : zarządzanie bezpieczeństwem informacji, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 211 dla II Kursów LO, OPK, ZWL i zaocznych LO, OPK : obrona dywizji zmechanizowanej organizowana w styczności z nieprzyjacielem w warunkach użycia BMR : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Propozycje zmian i uzupełnienia do projektu Regulamin Służby Sztabów w Polu
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działalność dydaktyczno-wychowawcza Akademii Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w West Point w latach 1802-2002
Brak okładki
Gra decyzyjna ze słuchaczami doskonalącego kursu kadrowego dla oficerów : prognozowanie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Ewakuacja ludności
Brak okładki
Teoretyczny i praktyczny wymiar zasad sztuki wojennej : zachowanie zdolności bojowej wojsk
Brak okładki
Standaryzacja w siłach zbrojnych Sojuszu w aspekcie procesu planowania obronnego NATO : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
IT governance : an international guide to data security and ISO 27001/ISO 27002
Cyber operations and international law
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
Cybercrime and information technology : theory and practice: the computer network infostructure and computer security, cybersecurity laws, internet of things (IoT), and mobile devices
Brak okładki
Artificial intelligence : the practical legal issues
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Rola, zadania, możliwości i perspektywy rozwoju wojsk chemicznych oraz problemy wyposażenia wojsk w sprzęt chemiczny : [skrypt]
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 104 : "natarcie pułku zmechanizowanego" : opracowanie metodyczne do zajęć z Taktyki Wojsk Rakietowych i Artylerii
Brak okładki
Ćwiczenie szkieletowe nr 134 : "GOPL w osłonie obiektów wojsk operacyjnych oraz osłona przepraw na szerokiej przeszkodzie wodnej" : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Materiały na rozliczenie z działalności dydaktycznej ASG WP w roku akademickim 1981/82
Brak okładki
Szóste działo : tablica przeliczonych odległości i kierunków : wariant ugrupowania bojowego baterii : kątem w przód : odstępy między działami 200 m