• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wielki cyrk
Podstawy ekonomii
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : ogólne zasady działania (EOD) : DTU-3.18.1.13(A)
Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne : organizacja i procedury postępowania
Odporność organizacji : cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs dla kandydatów do służby w międzynarodowych strukturach wojskowych : (kod 8101022) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska oficerów w korpusie osobowym wychowawczym : (kod 9101008) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w systemie zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych : zmiany, trendy i zasady
Brak okładki
Introduction to cybercrime : computer crimes, laws, and policing in the 21st century
Brak okładki
Surrogate warfare : the transformation of war in the twenty-first century
Zucked : waking up to the Facebook catastrophe
 
Biblioteka StratCom
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Koncepcja zwiększenia poziomu wykorzystania potencjału gospodarki narodowej na rzecz logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Strukturyzacja treści a efekty szkolenia pododdziałów łączności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Operacyjne przygotowanie obszaru kraju do obrony
Brak okładki
Wartości moralne jako determinanty działania funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej w systemie obronno-ochronnym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Funkcjonowanie mobilnych jednostek logistycznych szczebla operacyjnego wojsk lądowych w operacjach. Cz. 3
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 105 : natarcie pułku zmechanizowanego : zajęcia z TWRiArt. nr 4, 21, 22, 29, 31, 32 : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Zmiany organizacyjne i techniczne zachodzące w wojskach obrony powietrznej kraju w latach 1981-1985 oraz wpływ tych zmian na skuteczność osłony powietrznej wojsk operacyjnych w drugiej połowie lat osiemdziesiątych : problem badawczy [pk.] "Rozwój" - temat nr 5
Brak okładki
Program kursu operacyjno-taktycznego dla oficerów dyżurnej służby operacyjnej wojsk obrony powietrznej kraju
Brak okładki
Ćwiczenie metodyczne nr 240/ogólnokwat. : zabezpieczenie tyłowe dywizji zmechanizowanej w działaniach bojowych : opracowanie metodyczne
Brak okładki
ojskowo-geograficzna charakterystyka mazursko-pomorskiego kierunku operacyjnego"
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store