• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Łączność w pododdziale ogólnowojskowym
Sztuczna inteligencja 2041 : dziesięć wizji przyszłości
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa
Graficzne zobrazowanie sytuacji taktycznej w dokumentach bojowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
Transformacja : Mazowiecki, Magdalenka, Czempiński, Petelicki, WSI, Komorowski, "Afera marszałkowska", Tusk
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu : rozprawa doktorska
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckich i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski : rozprawa doktorska
Brak okładki
Doktrynalne modele i działania Rosji w sferze walki informacyjnej : [praca naukowo-badawcza] : II.1.35.3.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber-security in critical infrastructures : a game-theoretic approach
politics and technology of cyberspace
r law and IT protection
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Russian cyber operations : coding the boundaries of conflict
 
Biblioteka StratCom
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Komunikowanie w świecie : narzędzia, teorie, unormowania
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Charakterystyka oraz rozmieszczenie obiektów i urządzeń lotniskowych według standartów NATO
Brak okładki
Structure of Academy of National Defence
Brak okładki
Zwalczanie cyberprzestępczości przez Policję w systemie bezpieczeństwa narodowego RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Możliwości wykorzystania wybranych sieci telekomunikacyjnych na potrzeby militarne państwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Minileksykon : sztuka wojenna, prakseologia, cybernetyka
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zwalczanie taktycznych i operacyjno-taktycznych środków napadu jądrowego w armijnej operacji zaczepnej
Brak okładki
Dowodzenie wojskami jako złożony proces informacyjny, jego właściwości i efektywność w świetle wymagań współczesnego pola walki : rozprawa doktorska
Brak okładki
Węzły łączności, wyposażenie i przeznaczenie oraz możliwości eksploatacyjne : (konspekt)
Brak okładki
Militaryzacja kosmosu oraz przeciwdziałanie wojsk lądowych, wojsk lotniczych i wojsk OPK środkom kosmicznym przeciwnika : KOSMOS. Część 3,
Brak okładki
Zasady działania armijnej brygady saperów oraz użycie jej pododdziałów i oddziałów w zabezpieczeniu inżynieryjnym operacji armijnych (zaczepnej i obronnej)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store