• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Od września do października : kampania polska 1939
Sowiecki system obozów i więzień : przykłady wybranych państw
Datafikacja : gospodarka oparta na danych : konkurencja a regulacja
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze Dolnego Śląska wynikające z imigracji z Ukrainy w latach 2010-2018
 
Akademia Sztuki Wojennej
Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego w procesie kształtowania bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia trzeciego stopnia - doktoranckie, forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2020/2021
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Organizacja łączności w działaniach bojowych na poziomie taktycznym w teleinformatycznym środowisku heterogenicznym - dywizja, brygada, batalion
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in France
Słownik telekomunikacji i informatyki angielsko-polski, polsko-angielski
Brak okładki
Evolution of cyber technologies and operations to 2035
Brak okładki
China's cyber power
Brak okładki
Russian political war : moving beyond the hybrid
 
Biblioteka StratCom
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Komunikowanie społeczne w wojsku, diagnozowanie kompetencji interpersonalnych
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Współczesne desanty powietrzne : (materiał studyjny)
Brak okładki
Wybrane problemy opracowywania i prezentowania (obrony) pracy studyjnej
Brak okładki
Organizacja i funkcjonowanie systemu dowodzenia na szczeblu operacyjnym : materiał studyjny
Brak okładki
Sztuka dowodzenia w polskiej praktyce wojskowej
Brak okładki
Współczesny wymiar operacji. Cz. 2,
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dowodzenie dywizją (pułkiem) w działaniach bojowych : podręcznik. Cz. 5,
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 328/S : organizacja i kierowanie rozpoznaniem DZ będącej w pierwszym rzucie armii w operacji zaczepnej : [opracowanie metodyczne]
Brak okładki
Siły i środki rozpoznania pułku, dywizji, armii ogólnowojskowej i frontu : skrypt
Brak okładki
Środki automatyzacji dowodzenia wojsk obrony powietrznej kraju : charakterystyka taktyczno-techniczna aparatury WOZDUCH-1M : skrypt
Brak okładki
Obrona przeciwlotnicza wojsk na szczeblach taktycznych : podręcznik
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store