• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mechanika lotu : manewry samolotów
Wieloczynnikowy model systemu diagnozowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego regionów Polski
Transformacja : Mazowiecki, Magdalenka, Czempiński, Petelicki, WSI, Komorowski, "Afera marszałkowska", Tusk
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
Żołnierze Granatowej Armii
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
Brak okładki
Program nauczania : studia podyplomowe : bezpieczeństwo narodowe : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
System zaopatrywania polskiego kontyngentu wojskowego w operacji International Security Assistance Force : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Russian political war : moving beyond the hybrid
Brak okładki
Blockchain in cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Brak okładki
Risk management solutions : a complete guide : practical tools for self-assessment
 
Biblioteka StratCom
Prasa lokalna i samorządowa : propozycje zmian legislacyjnych
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju
big black book of electronic surveillance
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Podstawowe znaki taktyczne sił powietrznych RFN [Republiki Federalnej Niemiec]
Brak okładki
Model Uniwersytetu Obrony - Bezpieczeństwa Narodowego w systemie szkolnictwa wojskowego XXI wieku
Brak okładki
Studium taktyczne : programowanie lotów lotnictwa myśliwskiego
Brak okładki
Scientific Quarterly. Quarterly 2013. No 2 (91)/2013
Brak okładki
Program kursu specjalistycznego : polityka budżetowa resortu obrony narodowej : kod kursu 8033030
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Instrukcja posługiwania się sformalizowanymi blankietami zarządzeń i meldunków bojowych wojsk rakietowych i artylerii
Brak okładki
Ćwiczenie praktyczne I-352/III Tył. Lot. : metodyka analizy zadania, oceny sytuacji i opracowania propozycji tyłowego zabezpieczenia dywizji lotniczej : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Metodologia prognozowania rozwoju nauk wojskowych
Brak okładki
Wybrane zagadnienia z podstaw przeciwdziałania radioelektronicznego : (skrypt). Część 2
Brak okładki
Właściwości taktyki działania pułku jako oddziału wydzielonego : (wykład)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store