• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
Biblioteka StratCom
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Słowo w relacjach społecznych
Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich : na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005-2017 : studium politologiczno-socjologiczne
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Potencjał Sił Zbrojnych w kontekście realizacji celów strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 r. (Etap 2) : praca naukowo-badawcza : II.2.10.1.0
Brak okładki
Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu : rozprawa doktorska
Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
Brak okładki
System obronny państwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.2.0
Związek taktyczny lotnictwa wojsk lądowych w operacji obronnej : rozprawa doktorska. Cz. 2,
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Techniczne rozwiązania w dziedzinie dydaktyki ; Seminarium naukowe nt. Zintegrowane systemy łączności cyfrowej na potrzeby obronności państwa ; Promocja książki gen. brygady Bolesława Balcerowicz pt. Obronność państwa średniego ; Promocja '97 : uroczysta promocja absolwentów AON, Warszawa 12.07.1997 r. ; Obrona rozprawy doktorskiej ppłk. Zbigniewa Tadeusiaka ; Działania operacyjne korpusu : ćwiczenie dowódczosztabowe nr 142 "Czerwiec '97"
Brak okładki
Dokumenty do ćwiczenia : ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach międzynarodowe, jednoszczeblowe, jednostronne, w obiekcie stacjonarnym pk. Powietrzna Tarcza-13"
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2016. Nr 1(17)/2016
Brak okładki
Analiza możliwości techniczno-eksploatacyjnych aparatowni i urzadzeń łączności cyfrowej wykorzystywanych na szczeblach taktycznych i operacyjnych wojsk lądowych
Brak okładki
Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego. Nr etapu 2, zadanie nr VII.2,
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity and Law. Nr 1 (7) 2022
Brak okładki
Technology and the intelligence community : challenges and advancves for the 21st century / Margaret E. Kosal editor
Brak okładki
Cybersecurity in Germany
Brak okładki
Cyber crime and cyber terrorism
Internet Infidelity : an interdisciplinary insight in a global context
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Cel, metody i zgadnienia badawcze do realizacji problemu naukowego na temat: kierunki doskonalenia dowodzenia dywizją w polu
Brak okładki
ozwój narzutowych zapór minowych i ich wpływ na działania bojowe wojsk oraz możliwości pokonywania" : rozprawa doktorska
Brak okładki
etodyka oceny systemu zaopatrywania korpusu obrony powietrznej kraju" : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 304 : "operacja zaczepna armii" : zajęcia z TWŁącz. nr: 13, 23, 30 : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Sformowanie, działania bojowe i przejście lotnictwa Wojska Polskiego z etatów wojennych na pokojowe oraz jego udział w odbudowie lotnictwa cywilnego (1943-1947) : rozprawa habilitacyjna. Tom 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store