• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
General Kukliński : the lonely mission
Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce - perspektywa konstytucyjna
Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze Dolnego Śląska wynikające z imigracji z Ukrainy w latach 2010-2018
Imigranci z Ukrainy w Polsce : uwarunkowania społeczno-kulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa
Psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa żołnierzy - uczestników misji poza granicami kraju
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki : (kod 9101010) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Część 5, praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.2.2.0
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program nauczania kursu : proces audytu w obszarze ochrony danych osobowych : (kod 3101007)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in the European Union : resilience and adaptability in governance policy
Brak okładki
Cybersecurity in Switzerland
law and autonomous vehicles
Brak okładki
Blockchain in cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
 
Biblioteka StratCom
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Retoryka telewizji
To, co powiesz może zmienić świat : o języku pokoju w świecie konfliktów
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
Prasa lokalna i samorządowa : propozycje zmian legislacyjnych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2014. Nr 3 (96)/2014
Brak okładki
Konflikt serbsko-albański : studium z zakresu uwarunkowań współczesnych konfliktów zbrojnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Brak okładki
Ratownictwo w III RP : ogólna charakterystyka
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Bezpieczeństwo lotu podczas zastosowania bojowego rakietowego i artyleryjskiego uzbrojenia samolotów
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 110 : obrona pułku : opracowanie metodyczne do zajęć z Taktyki Wojsk Rakietowych i Artylerii
Brak okładki
Zasady przegrupowania i luzowania wojsk na szczeblach taktycznych
Brak okładki
Kierowanie systemem łączności dywizji (DZ, DPanc) wyposażonej w środki zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojskami (PZSDW ZT) : rozprawa doktorska. Część 3
Brak okładki
Album wzorów dokumentów zabezpieczenia inżynieryjnego szczebla taktycznego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store