• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
Biblioteka StratCom
Efektywna komunikacja w zespole
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Władza komunikacji
Wstęp do nauki o komunikowaniu
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Systemowe projektowanie operacyjne - próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.2.0
Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Konkurencyjność transportu lotniczego : praca magisterska
Brak okładki
Regulamin Komitetu Naukowego Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej : załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 16.04.2012 r
Brak okładki
Historia Centralnego Ośrodka Lotniczego Głównej Kwatery ZHP
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber operations and international law
Brak okładki
Cyber crime
Security and law : legal and ethical aspects of public security, cyber security and critical infrastructure security
Brak okładki
Cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Research methods for cyber security
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Walka powietrzna w trudnych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie doskonalące nr 240/II lot. : "organizacja działań bojowych plmsz na obiekty morskie" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztabu Generalnego WP. nr 1(44)/1986. Dodatek
Brak okładki
Bombardowanie z samolotu Su-22M4 : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 211 dla II Kursów LO, OPK, ZWL i zaocznych LO, OPK : obrona dywizji zmechanizowanej organizowana w styczności z nieprzyjacielem w warunkach użycia BMR : opracowanie metodyczne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store