• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Elementy ustrojowo-funkcjonalne sądownictwa administracyjnego w wybranych państwach europejskich
Uczestnictwo kobiet w Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji - analiza socjologiczna
Procesy planowania obronnego i cywilnego w administracji. Cz. 2, etap 1,
Doświadczenia, wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce
Współczesne społeczeństwa Azji i Pacyfiku
 
Akademia Sztuki Wojennej
Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Brak okładki
Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0
Brak okładki
Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybercrime and digital forensics : an introduction
Brak okładki
Bomba informacyjna
Brak okładki
EU counter-terrorism law : pre-emption and the rule of law
Brak okładki
Confronting cyberespionage under international law
Brak okładki
Wykrywaj i reaguj : praktyczny monitoring sieci dla administratorów
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie polityczne w Rosji : specyfika dyskursu prezydenckiego
Wywiad jako forma komunikowania
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
Konstytucjonalizacja wolności mediów, wolności wypowiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : kształtowanie przepisów konstytucyjnych i ustawowych
Kłopoty z niedźwiedziem : Rosja w niemieckim, austriackim i szwajcarskim dyskursie medialnym od XIX do XXI wieku
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Dowództwo komponentu powietrznego : podstawowe założenia
Brak okładki
Polityczno-ustrojowe aspekty systemu obronnego Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2013. Nr 3 (7)/2013
Brak okładki
Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń w wojskach lądowych sił zbrojnych państw NATO
Brak okładki
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2010
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Aneks do ćwiczenia głównego nr 204/G : organizacja i kierowanie systemem w obronie DZ : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Zasady ogólne, organizacja i prowadzenie działań bojowych przez dywizję powietrzno-desantową w operacjach zaczepnych" : konspekt wykładu
Brak okładki
Artyleryjskie zabezpieczenie operacji obronnej armii
Brak okładki
Analiza możliwości środków rozpoznania powietrznego : załącznik nr 1 do rozprawy doktorskiej na temat: Maskowanie zasadniczych obiektów komunikacji lądowej przed rozpoznaniem powietrznym
Brak okładki
Lotnicze wsparcie armii ogólnowojskowej w operacji obronnej" : (skrypt wykładu)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920