• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Polscy wynalazcy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
Biblioteka StratCom
Podstawy komunikacji społecznej
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce bezpieczeństwa ekonomicznego ONZ : aspekt globalny i polski : praca naukowo-badawcza
effectiveness of logistics in the armed forces
Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Fundamentalizm religijny w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.9.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Sprawozdanie z ćwiczenia studyjnego : działania taktyczne brygady w terenie górskim pk. Kłodzko12
Dowodzenie siłami powietrznymi
Brak okładki
Zabezpieczenie logistyczne komponentu lotnictwa Sił Powietrznych RP w operacjach poza granicami kraju : rozprawa doktorska
Brak okładki
Przeciwdziałanie terroryzmowi w wymiarze lokalnym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Dokumenty do ćwiczenia : ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach międzynarodowe, jednoszczeblowe, jednostronne, w obiekcie stacjonarnym pk. Powietrzna Tarcza-13"
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
ultimate GDPR practitioner guide : demystifying privacy & data protection
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
National cyber security division : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Evolution of cyber technologies and operations to 2035
Brak okładki
Cyber security resilience : a complete guide : practical tools for self-assessment
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Aktywizujące metody szkolenia : skrypt
Brak okładki
Doskonalenie metod zwalczania artylerii nieprzyjaciela w armijnej operacji zaczepnej : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 104 : natarcie pułku : zajęcie 10: organizacja zabezpieczenia chemicznego natarcia pułku : zajęcie 37: kierowanie zabezpieczeniem chemicznym w czasie natarcia pułku : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Szkice literackie
Brak okładki
Nauczanie programowane - celowość i możliwość zastosowania w procesie szkolenia słuchaczy na Oddziale Wojsk OPK i Lotnictwa : (załączniki)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store