• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Komunikacja strategiczna i public affairs
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Komunikowanie się we współczesnym świecie
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Sztuki Wojennej
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Brak okładki
Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju : praca naukowo-badawcza : Nr II.2.25.1.0
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2013. Nr (8)/2013
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Europejskie centra logistyczne jako ważny element łańcucha logistycznego : praca licencjacka
Brak okładki
Kompendium łączności : materiał dla studentów grup zintegrowanych
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczne i tyłowe w dowodzeniu lotnictwem sił zbrojnych : (opracowanie teoretyczne). Cz. 2,
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
Handbook of research on cyber law, data protection, and privacy
Brak okładki
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
Brak okładki
Cyber security intelligence and analytics. Set 1
Cybercrime : eine Einführung
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Użycie i działanie artylerii w natarciu pułku piechoty z forsowaniem przeszkody wodnej
Brak okładki
Organizacja łączności pułku piechoty w obronie : pomoc naukowa
Brak okładki
Metodyka oceny ŚNP nieprzyjaciela na szczeblu korpusu OPK : skrypt
Brak okładki
Zasady wykorzystania i działania śmigłowca W-3 w wersji chemicznej oraz wymagania taktyczno-techniczne do jego wyposażenia : praca studyjna
Brak okładki
Charakterystyka współczesnych środków rozpoznania i rażenia NATO oraz ich wpływ na wykonanie zadań inżynieryjnych