• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Od września do października : kampania polska 1939
Graficzne zobrazowanie sytuacji taktycznej w dokumentach bojowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
Społeczno-terytorialna optyka postrzegania i zarządzania bezpieczeństwem
Osłona przeciwlotnicza w działaniach taktycznych (dywizjony pułku przeciwlotniczego) : podręcznik
Wszystko o wykryciu Skorpiona... : nieco o milicji, bezpiece, policji i polityce
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Funkcjonowanie obrony terytorialnej w wybranych państwach europejskich : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy III. 2.4.1.0
Zarządzanie kryzysowe na pograniczu czesko-polsko-słowackim w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych : rozprawa doktorska
Wybrane mechanizmy budowania konkurencyjności przemysłowego potencjału obronnego RP w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej : rozprawa doktorska
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hacking the bomb : cyber threats and nuclear weapons
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Brak okładki
Russian "hybrid warfare" : resurgence and politicisation
Information warfare in the age of cyber conflict
Routledge handbook of war, law and technology
 
Biblioteka StratCom
Facebook : a miało być tak pięknie
Kultura pokoju : kultura sieci
Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Świat informacji
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Informacyjne wsparcie działań powietrznych
Brak okładki
Potrzeby systemu SZAFRAN i podsystemów rodzajów wojsk wobec sieci teleinformatycznej, [Warszawa, 3 października 2007] : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
Brak okładki
Obrona przeciwchemiczna w działaniach operacyjnych wojsk lądowych
Brak okładki
Teoria konfliktów zbrojnych [pk.] "Teoria II" : projekt koncepcyjny bazy danych i bazy wiedzy
Brak okładki
Udział Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu i likwidowaniu skutków zagrożeń niemilitarnych : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Działania bojowe lotnictwa na korzyść taktycznych desantów powietrznych w operacji zaczepnej armii : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Ocena aktualnej sytuacji i przewidywanych kierunków rozwoju techniki uzbrojenia oraz wynikające stąd postulaty dla potrzeb Ludowego Wojska Polskiego : studium taktyczno-operacyjne
Brak okładki
spółczesne mapy topograficzne i specjalne jako podstawowe źródła wiadomości o terenie" : (skrypt)
Brak okładki
Logika. Zeszyt nr 3,
Brak okładki
Wskaźniki możliwości bojowych lotnictwa myśliwskiego i wykorzystanie ich w procesie organizacji i prowadzenia działań bojowych : (skrypt)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store