• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Psychopatologia życia codziennego
Wojna hybrydowa : kalendarium wydarzeń na Ukrainie spisywane z perspektywy obserwatora mieszkającego za granicą w okresie marzec 2014-lipiec 2015
Practical English for lawyers : handbook
Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym
Nowe technologie w praktyce prawnika
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Brak okładki
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w systemie zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Aspekty strukturalne i funkcjonalne systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Information Security and Cyber Laws
Cybercrime : eine Einführung
Cyber security : law and practice
Research handbook on remote warfare
Brak okładki
Research methods for cyber security
 
Biblioteka StratCom
world information war : western resilience, campaigning, and cognitive effects
Strategic communication in the command and control system of the Polish Armed Forces : doctoral dissertation
Symbole i społeczeństwo : szkice z socjologii interpretacyjnej
Brak okładki
Smartphone Paradox : our ruinous dependency in the device age
Rzecznik prasowy Policji : etyka, prawo, praktyka
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Braterstwo broni jako forma więzi społecznej : [rozprawa doktorska]
Brak okładki
Zwalczanie sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zarys historii i najważniejsze osiągnięcia Katedry Taktyki Wojsk Inżynieryjnych ASG WP w latach 1948-1990
Brak okładki
Kurs ADL "ISAF Basic" : materiał szkoleniowy
Brak okładki
Wybrane problemy organizacji systemu łączności ćwiczenia "Pierścień-13"
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Kierunki doskonalenia szkolenia operacyjno-taktycznego wojsk lotnicznych : (doświadczenia i wnioski z ćwiczeń prowadzonych w 1984 roku)
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie obrony ruchowej przez armie : (wykład)
Brak okładki
Potrzeby i urzutowanie zestawów do sprzętu uzbrojenia na zabezpieczenie naprawy uszkodzonego sprzętu w pierwszych trzydziestu dniach wojny, oraz propozycje odnośnie struktury i zakresu wykonywanych napraw na poszczególnych szczeblach organizacyjnych wojska : (materiały szkoleniowe do studiowania)
Brak okładki
Modelowanie operacji wojsk lądowych (MODEL-2) : moduł ogniowego porażenia nieprzyjaciela : projekt technologiczny. Część 1
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 2(65)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store