• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Komunikacja strategiczna i public affairs
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Wywiad jako forma komunikowania
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : między teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : załączniki do rozprawy doktorskiej
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Koncepcja projektowania operacyjnego a planowanie operacji połączonej w podejściu kompleksowym (Comprehensive Approach) : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.12.1.0
Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wychowawcza funkcja sztuki w wojsku
Brak okładki
Ewaluacja operacji przeciwpartyzanckich : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rola i miejsce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podstawy zarządzania organizacjami [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Wsparcie logistyczne oddziału lotnictwa wojsk lotniczych i obrony powietrznej : skrypt
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyberspace and national security : threats, opportunities, and power in a virtual world
Brak okładki
Cyber security : law and guidance
Cyber security law : protect yourself and your customers
Brak okładki
Russian "hybrid warfare" : resurgence and politicisation
Brak okładki
responsibility to protect in international law : an emerging paradigm shift
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dowodzenie oddziałami, związkami taktycznymi i operacyjnymi na współczesnym polu walki : podręcznik
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 2(47)
Brak okładki
Metody matematyczne w wojskowych badaniach naukowych
Brak okładki
Podstawy epistemologiczne obrony powietrznej ogólnowojskowego związku operacyjnego /Met-plot/ : studium teoretyczne
Brak okładki
Ochrona przed skażeniem w korpusie OPK
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store