• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
O zmianie zachowań komunikacyjnych : konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych
Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji
Brzydka prawda : kulisy walki Facebooka o dominację
Wywiad jako forma komunikowania
Brak okładki
Social media and the public interest : media regulation in the disinformation age
 
Akademia Sztuki Wojennej
Wojskowe węzły teleinformatyczne w systemie obronnym państwa
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zasady rozmieszczenia lotnictwa sił powietrznych w warunkach funkcjonowania baz lotniczych
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2008. Nr 3A(72)/2008. Numer specjalny
Brak okładki
Brak okładki
Wsparcie logistyczne oddziału lotnictwa transportowego i śmigłowców transportowych : skrypt
Brak okładki
Wybór kierunku głównego uderzenia : materiał do studiowania
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
Cybersecurity for executives in the age of cloud
Brak okładki
Cybersecurity and privacy in cyber physical systems
Cybercrime : key issues and debates
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Potrzeby ilościowe i urzutowanie filtropochłaniaczy dla wozów bojowych i pojazdów samochodowych na okres "W"
Brak okładki
Nauczanie programowane w procesie dydaktycznym WSO WOPL [Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej] : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Zagrożenie radioelektroniczne ze strony sił zbrojnych NATO na zachodnio-europejskim teatrze działań wojennych : skrypt wykładu
Brak okładki
Inżynieryjno-saperskie zabezpieczenie odwrotu : [materiały na IV Konferencję Naukową ASG]. Część 5
Brak okładki
Kierunki automatyzacji dowodzenia w wojskach OPL : skrypt
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store