• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
deviant security practices of cyber crime
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Zucked : waking up to the Facebook catastrophe
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Historia mediów
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Organizacyjne przesłanki i możliwości automatyzacji procesu gromadzenia, opracowania i przekazywania informacji z rozpoznania na szczeblu związku taktycznego" : (referat) : praca kursowa
Logistics : selected issues theory
Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego
Brak okładki
Strategia funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Jednostki wojskowe w otoczeniu - wartość dodana dla społeczności lokalnych : praca naukowo-badawcza : II.2.23.5.0
Brak okładki
Metodyka przygotowania i prowadzenia batalionowego ćwiczenia taktycznego ze strzelaniem
Brak okładki
Teoretyczne podstawy algorytmizacji procesów decyzyjnych podejmowanych przez Zespół Materiałowy Centrum Zabezpieczenia Działań Stanowiska Dowodzenia na szczeblu taktycznym
Brak okładki
Analiza możliwości wykorzystania ogólnej teorii kierowania podczas podejmowania decyzji do działań bojowych
Brak okładki
Zarządzanie zasobami kadry rezerwy na potrzeby armii profesjonalnej : rozprawa doktorska : załączniki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hybrid practices : art in collaboration with science and technology in the long 1960s
Brak okładki
US national cybersecurity : international politics, concepts and organization
Brak okładki
Conflict in cyber space : theoretical, strategic and legal perspectives
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
Brak okładki
EU criminal law and justice
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wybrane problemy taktyki ogólnej na szczeblu pułku i dywizji : (materiał do studiowania)
Brak okładki
Metodyka opracowania ćwiczeń taktycznych w wojskach OPL : skrypt
Brak okładki
Analiza organizacji zwalczania bezpilotowych środków napadu powietrznego (V-1, V-2) w Europie Zachodniej w drugiej wojnie światowej : (materiały do ćwiczeń)
Brak okładki
Polowa podróż wojskowo-historyczna : działania zaczepne 5 APanc gw. w operacji mazowiecko-mazurskiej 2 Frontu Białoruskiego (14-20.1.1945 r.) : walki o uchwycenie i rozszerzenie przyczółków na Odrze w rejonie Kostrzyna przez związki operacyjne 1 APanc gw. 5 A ud. i 8 A gw. 1 Frontu Białoruskiego (30.1-30.3.1945 r.) : załączniki
Brak okładki
Organizacja zabezpieczenia wojsk lądowych w rakiety przeciwlotnicze : materiał do studiowania dla kadry i słuchaczy
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store